Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

"Μιλώντας" με φωτογραφίες

<<"Μιλώντας" με φωτογραφίες>> ήταν ο τίτλος του προγράμματος που εκπόνησαν κατά την περσινή χρονιά οι μαθητές της Γ'- Δ'  Τάξης με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Νικόλαο Λιάκο. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς με την επιμέλεια του κ. Λιάκου. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκαν και δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού και στη συνέχεια δημιουργήθηκε Ομάδα Διαμεσολάβησης Μαθητών από τα μεγαλύτερα παιδιά. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: