Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Συνεργασία-Διδασκαλία Γ΄-Δ΄ και Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων σε κοινή διδακτική ενότητα

Οι μαθητές των Γ΄-Δ΄ και Ε΄- ΣΤ΄ Τάξεων διδάχτηκαν από κοινού την ενότητα για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις της Μελέτης του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής αντίστοιχα.
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: